Sản phẩm nổi bật

 • Trung tâm báo động không dây FOCUS ST-VTG sử dụng SIM GSM và LAN.

  - Là sản phẩm điện tử có tính ưu việt cao, độ bền cao, dễ lắp đặt và sử dụng với các tính năng thân thiện, sử dụng công nghệ mới nhất.

  - ST-VB có khả năng kết nối tới 32 vùng không dây và 8 vùng nối dây, kết nối GSM và TCP/IP

  Hãng sản xuất FOCUS

  Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM

 • Trung tâm báo động không dây FOCUS ST-IIIB GSM.

  - Là sản phẩm điện tử có tính ưu việt cao, độ bền cao, dễ lắp đặt và sử dụng với các tính năng thân thiện, sử dụng công nghệ mới nhất.

  - ST-IIIB có khả năng kết nối tới 32 vùng không dây và 8 vùng nối dây

  Hãng sản xuất FOCUS

  Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM

 • ASC-ME12U

  Features:

  • One/two-door controller

  • Communication:TCP/IP, RS485

  • Communication:TCP/IP, RS485

  • 20,000 users, 50,000 records

  • 20,000 temporary cards, 20,000 alarm records

  • One bus <100m, connect with HUB to prolong